ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสายสุณี ผลพิทักษ์ (หัวหน้างานการเงิน)
โทรศัพท์  : 02-5643001-9 ต่อ 3182 

คุณนรารัตน์ คงวัฒนา
โทรศัพท์ : 02-5643001-9 ต่อ 3200
โทรสาร 02-5643010

อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
99 หมู่ 18  ถนน พหลโยธิน  ตำบล คลองหนึ่ง   อำเภอ คลองหลวง  จังหวัด ปทุมธานี  12120
Tel. +66 (0) 2564 3001-9